Ипотекирайте чрез една от

най-изгодните финансови къщи в България. 

Бързо. Лесно. Честно. 

Кое ни прави уникални?

С нас може да ипотекираш идеални части от имота ти.

Ще ти предложим

едни от най-ниските лихвени проценти

на пазара. и не изискваме гаранционни вноски по ипотеката ти

коректни сме

Няма да те изненадаме неприятно със скрити и лъжливи такси, условия и комисьони. Ще се погрижим да си наясно с всички детайли по ипотеката ти преди да я подпишеш. Обещано.

Нашите кредити

Кредит без месечни  вноски

Предлаган в България единствено от нас

Отпуснатата сума и лихвата се погасяват в една единствена вноска на края на кредитния период.

Месечна лихва от  4%

Срок на кредита
  1 година

Без такса просрочие

Без такса при предсрочно погасяване

Без първоначални гаранционни вноски

Без месечни вноски

Ипотекиране на идеални части от имот - не е проблем.

Без проблем при лоша кредитна история

Без такса за оценка на имота

Без такса за разглеждане на документите

Без скрити такси и условия

Без такса усвояване

Без годишна такса управление

Получавате пари за имота си преди да го продадете, като така избягвате нуждата да търсите незабавно купувач на имота
 Само лихва 

Най-предпочитаната ни услуга

Плащате само лихва през целия кредитен период и погасявате главницата (първоначално отпуснатата сума) с последната вноска

Месечна лихва от  2.5% до 3.3%

Срок на кредита
 1 до 1.5 година
Размера на кредита се определя
спрямо предоставеното обезпечение, но обикновено е в      диапазона  2 000 лв - 100 000 лв

Без първоначални гаранционни вноски

Без проблем при лоша кредитна история

Ипотекиране на идеални части от имот - не е проблем.

Без скрити такси и условия

Без такса за оценка на имота

Без такса за разглеждане на документите

Равни месечни (анюитетни) вноски

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page.  I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy.

Кое ни прави уникални?

С нас може да ипотекираш идеални части от имота ти.

Ще ти предложим

едни от най-ниските лихвени проценти

на пазара. и не изискваме гаранционни вноски по ипотеката ти

коректни сме

Няма да те изненадаме неприятно със скрити и лъжливи такси, условия и комисьони. Ще се погрижим да си наясно с всички детайли по ипотеката ти преди да я подпишеш. Обещано.

Нашите кредити

Кредит без месечни  вноски

Предлаган в България единствено от нас

Отпуснатата сума и лихвата се погасяват в една единствена вноска на края на кредитния период.

Месечна лихва от  4%

Срок на кредита
  1 година

Без такса просрочие

Без такса при предсрочно погасяване

Без първоначални гаранционни вноски

Без месечни вноски

Ипотекиране на идеални части от имот - не е проблем.

Без проблем при лоша кредитна история

Без такса за оценка на имота

Без такса за разглеждане на документите

Без скрити такси и условия

Без такса усвояване

Без годишна такса управление

Получавате пари за имота си преди да го продадете, като така избягвате нуждата да търсите незабавно купувач на имота
 Само лихва 

Най-предпочитаната ни услуга

Плащате само лихва през целия кредитен период и погасявате главницата (първоначално отпуснатата сума) с последната вноска

Месечна лихва от  2.5% до 3.3%

Срок на кредита
 1 до 1.5 година
Размера на кредита се определя
спрямо предоставеното обезпечение, но обикновено е в      диапазона  2 000 лв - 100 000 лв

Без първоначални гаранционни вноски

Без проблем при лоша кредитна история

Ипотекиране на идеални части от имот - не е проблем.

Без скрити такси и условия

Без такса за оценка на имота

Без такса за разглеждане на документите

Равни месечни (анюитетни) вноски

Този погасителен план дава възможност на клиента да плаща равни вноски през целия кредитен период, като с всяка вноска се погасяват едновременно лихвата и главницата  (първоначално отпуснатата сума)

Месечна лихва от  2.5% до 3.3%

Срок на кредита
 2 до 3 години
Размера на кредита се определя
спрямо предоставеното обезпечение, но обикновено е в      диапазона  2 000 лв - 100 000 лв

Без първоначални гаранционни вноски

Без скрити такси и условия

Ипотекиране на идеални части от имот - не е проблем.

Без такси при предсрочно погасяване

Без проблем при лоша кредитна история

Без такса за оценка на имота

Без такса за разглеждане на документите

Предоставя на клиента възможност да погасява едновременно главница и лихва с всяка вноска и се избягва погасяване на голяма сума (главницата) на края на кредитния период

Кредитна линия
Сам избираш погасителният си план

Кое ни прави достойни кредитори?

С нас може да ипотекираш идеални части от имота ти.

Ще ти предложим

едни от най-ниските лихвени проценти

на пазара. и не изискваме гаранционни вноски по ипотеката ти

честни сме

Нашите кредити

Кредит без месечни  вноски

Предлаган в България единствено от нас

Плащате само лихва през целия кредитен период и погасявате главницата (първоначално отпуснатата сума) с последната вноска

Месечна лихва от  2.5% до 3.3%

Срок на кредита
 1 до 1.5 година
Размера на кредита се определя
спрямо предоставеното обезпечение, но обикновено е в      диапазона  2 000 лв - 100 000 лв

Без първоначални гаранционни вноски

Без проблем при лоша кредитна история

Ипотекиране на идеални части от имот - не е проблем.

Без скрити такси и условия

Без такса за оценка на имота

Без такса за разглеждане на документите

Равни месечни (анюитетни) вноски

Този погасителен план дава възможност на клиента да плаща равни вноски през целия кредитен период, като с всяка вноска се погасяват едновременно лихвата и главницата  (първоначално отпуснатата сума)

Месечна лихва от  2.5% до 3.3%

Срок на кредита
 2 до 3 години
Размера на кредита се определя
спрямо предоставеното обезпечение, но обикновено е в      диапазона  2 000 лв - 100 000 лв

Без първоначални гаранционни вноски

Без скрити такси и условия

Ипотекиране на идеални части от имот - не е проблем.

Без такси при предсрочно погасяване

Без проблем при лоша кредитна история

Без такса за оценка на имота

Без такса за разглеждане на документите

Предоставя на клиента възможност да погасява едновременно главница и лихва с всяка вноска и се избягва погасяване на голяма сума (главницата) на края на кредитния период

Сам избираш погасителният си план

Ти определяш погасителния си план. Теглиш и връщаш главница (отпуснатата сума) когато пожелаеш и плащаш лихва само на усвоената част, само за периода на използваната главница

Месечна лихва от  2.5% до 3.3%

Срок на кредита
 2 до 3 години

С нас може да ипотекирате 

идеални части от имота Ви.

Ще Ви предложим

едни от най-ниските лихвени проценти

на пазара.

И няма да изискваме гаранционни вноски по кредита.

Светкавично одобрение
на кредитното искане. 
95 % от клиентите ни
са одобрени за кредит
в рамките на 24 часа.
Отговаряме
на всички държавни и европейски изисквания.

Няма да Ви изненадаме неприятно със скрити и лъжливи такси, условия и комисионни. Ще се погрижим да сте наясно с всички детайли по ипотеката Ви преди да я подпишете. Обещано.

 Ще Ви обслужим с коректно и индивидуално отношение,
защото сте уникален.
Това е причината
да имаме повече от
500 одобрени
ипотечни кредита през годините.

Нашите кредити

Кредит без месечни  вноски

Предлаган в България единствено от нас

Отпуснатата сума и лихвата се погасяват в една единствена вноска на края на кредитния период.

Месечна лихва от  4%

Срок на кредита
  1 година

-Без такса просрочие

-Без първоначални гаранционни вноски

-Без месечни вноски

Ипотекиране на идеални части от имот - не е проблем.

-Без проблем при лоша кредитна история

-Без такса за оценка на имота

-Без такса за разглеждане на документите

-Без скрити такси и условия

-Без такса усвояване

-Без годишна такса управление

-Можете да погасите кредита по всяко време като лихвата се смята само за дните до датата на погасяване

Получавате пари за имота си преди да го продадете, като така избягвате нуждата да търсите незабавно купувач на имота.
 Само лихва 

Най-предпочитаната ни услуга

Плащате само лихва през целия кредитен период и погасявате главницата (първоначално отпуснатата сума) с последната вноска. Можете да погасявате частично главница по всяко време и плащате лихва само на останалата част на главницата.

Месечна лихва от  2.5% до 3.3%

Срок на кредита
 1 до 1.5 година
Размера на кредита се определя
спрямо предоставеното обезпечение, но обикновено е в      диапазона  2 000 лв - 100 000 лв

-Без първоначални гаранционни вноски

-Без проблем при лоша кредитна история

-Ипотекиране на идеални части от имот - не е проблем.

-Без скрити такси и условия

-Без такса за оценка на имота

-Без такса за разглеждане на документите.Можете да погасите кредита по всяко време като лихвата се смята само за дните до датата на погасяване

Равни месечни (анюитетни) вноски

Този погасителен план дава възможност на клиента да плаща равни вноски през целия кредитен период, като с всяка вноска се погасяват едновременно лихвата и главницата  (първоначално отпуснатата сума).

Месечна лихва от  2.5% до 3.3%

Срок на кредита
 2 до 3 години
Размера на кредита се определя
спрямо предоставеното обезпечение, но обикновено е в      диапазона  2 000 лв - 100 000 лв

-Без първоначални гаранционни вноски

-Без скрити такси и условия

-Ипотекиране на идеални части от имот - не е проблем.

-Без проблем при лоша кредитна история

-Без такса за оценка на имота

-Без такса за разглеждане на документите

-Можете да погасите кредита по всяко време като лихвата се смята само за дните до датата на погасяване

Предоставя на клиента възможност да погасява едновременно главница и лихва с всяка вноска и се избягва погасяване на голяма сума (главницата) в края на кредитния период.

Кредитна линия
Сам избираш погасителният си план

Вие определяте погасителния си план. Теглите и връщате главница когато пожелаете и плащате лихва само на усвоената част само за периода на използваната главница.

Месечна лихва от  2.5% до 3.3%

Срок на кредита
 2 до 3 години

Кандидатствайте сега

Ще получите обаждане от нас в рамките на 30 минути.

arrow&v

Благодарим Ви!

 
 
 

Кои сме ние?

Твоят коректен партньор при нужда от кредитиране

Ipotekabg.com e сайт, специализиран в предлагането на бързи ипотечни кредити.

В над 10-годишната ни история сме били избрани от стотици клиенти за техния надежден партньор, който да им осигури бързо и изгодно финансиране.

     

Гордеем се с нашите предимства, сред които са:

 

 

-Светкавична бързина при разглеждане на кредитното искане.

-Индивидуално договаряне за условията по кредита.

-Ипотекиране на идеални части от имот - не е проблем.

-БЕЗ скрити такси и примамливи условия.

-БЕЗ такса за разглеждане на документите.

-БЕЗ първоначални гаранционни вноски.

-БЕЗ такса усвояване.

-БЕЗ такса за оценка на имота.

-БЕЗ годишна такса управление.

 

Отзиви

 

“Търсех спешно финансиране за бизнеса си и реших да продам свой имот. Бях доста обезкуражен, понеже няколко месеца не можех да намеря купувач. След като случайно открих сайта на Ipotekabg, кандидатствах за техния кредит без месечни вноски и бях одобрен след два дни и успях да спася бизнеса си. Към днешна дата съм продал имота си, върнал съм кредита към Ipotekabg и бизнеса ми е в много добро състояние.”

Станимир Георгиев, предприемач